Huisregelement en algemene voorwaarden

Inschrijving
Inschrijving is uitsluitend mogelijk door middel van het inschrijfformulier voor lidmaatschap en deelname aan trainingen.

Met inschrijving is men bekend met en gaat men akkoord met het intern huishoudelijk reglement van NABA Boxing Nijmegen.

Inschrijfgeld
Bij aanmelding als nieuw lid is € 25,00  inschrijfgeld verschuldigd. Je ontvangt bij inschrijving een gebitsbeschermer, bidon en een springtouw. Bij elke nieuwe aanmelding is inschrijfgeld verschuldigd. Een abonnement is persoonsgebonden. Bij herinschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 15,00 en je krijgt dan geen materialen.

Abonnementsgeld
Het abonnementsgeld is men verschuldigd maandelijks bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. Leden, die in gebreke blijven zullen éénmaal herinnerd worden. Als het niet mogelijk geld af te schrijven ben je € 2,50 administratiekosten verschuldigd. Het niet tijdig dan wel onvolledig betalen van de contributie (of oninbaar zijn) wordt aangemerkt als wanbetaling. Dit kan uiteindelijk leiden tot een royement. Bij aanmelding voor de laatste week van de maand, is een lid verplicht deze hele maand te voldoen. Incasso’s worden de 1e week van maand geïncasseerd, maar door omstandigheden kan daar vanaf worden geweken.

Verhindering
Alleen bij langdurige verhindering kan in overleg met de secretaris het abonnement tijdelijk stop gezet worden. Het is niet mogelijk dat NABA Boxing Nijmegen achteraf terugbetaling verschuldigd is voor niet gevolgde trainingen.

Opzegging
Indien het abonnement opgezegd wordt, dient dit uitsluitend schriftelijk (of per E-mail) te worden meegedeeld aan de secretaris, minimaal één kalendermaand voorafgaande aan de beëindiging van het abonnement.

Schoeisel
In de trainingszaal is uitsluitend niet buiten gedragen schoeisel toegestaan. Tip van de trainer: liever geen hardloopschoenen, gebruik zaalschoenen dat is beter voor je voeten.

Goederen van waarde
NABA Boxing Nijmegen raadt aan om deze zo weinig mogelijk mee te nemen.

NABA Boxing Nijmegen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of vermiste eigendommen.

Letsel en/of schade
NABA Boxing Nijmegen zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade tijdens het verblijf in de trainings- en kleedruimte van NABA Boxing Nijmegen. Mocht, in rechte enige aansprakelijkheid van NABA Boxing Nijmegen worden vastgesteld dan is de aansprakelijkheid van NABA Boxing Nijmegen in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke zij ter zake van assuradeuren ontvangt.

Drugs, alcohol, doping
Tijdens trainingen, wedstrijden of ander sportieve activiteiten in NABA Boxing Nijmegen verband is het gebruik van drugs, alcohol, doping en/of andere stimulerende middelen verboden.

Gedragsregel sporter
Het NABA Boxing Nijmegen onderschrijft, is de erecode vechtsport van de KNKF (zie www.knkf.nl) en verwacht dit ook van haar leden, ook buiten de verenigingsactiviteiten.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Vechten gebeurt alleen in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen gebruikt worden ter verdediging van jezelf of anderen.

Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Er is respect voor onze (sparring) partner (en zijn/haar niveau).

Intern huishoudelijk reglement
Bij deelname aan de bij NABA Boxing Nijmegen gegeven trainingen, verplicht een ieder zich te houden aan het intern huishoudelijk reglement.

Bij schending van dit reglement behoudt NABA Boxing Nijmegen zich het recht voor de toegang te weigeren aan de overtreders(sters) zonder dat NABA Boxing Nijmegen vergoeding of terugbetaling van abonnementsgeld verschuldigd is.

Mobiele telefoons
Deze moeten tijdens de training uit zijn geschakeld.

Hygiëne/sieraden
De leden van de NABA Boxing Nijmegen dienen zorg te dragen voor een goede persoonlijke hygiëne.

Het is niet toegestaan om met sieraden om te trainen, denk vooral aan de oorbellen, ringen en piercings.

Deelname aan training
Je hebt de volgende materialen nodig: windsels,  bitje en een springtouw. Als je in het bezit bent van eigen handschoenen dienen deze van een degelijke kwaliteit te zijn en voor sparren minimaal 14 ons. Een springtouw, bitje en handschoenen, zijn verplicht.

Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen is verboden. Dit geldt zowel voor slecht onderhouden en/of onveilige materialen van de organisatie als de leden.

Kleedkamer
Deze is tijdens de training verboden terrein voor iedereen. Als je wilt drinken neem dan een flesje mee naar de zaal. Neem al je sportattributen mee naar de zaal.

Leeftijdsgrens
NABA Boxing Nijmegen heeft een minimale leeftijdsgrens ingevoerd van 10 jaar.

Materialen verkrijgbaar op de club
Bokshandschoenen 14 ons  €50,-, zakhandschoenen €35,-, windsels €8,-, springtouw  €8,-, bitje €3,-. Bokshandschoenen kun je gebruiken van de club maar na 1 maand moet je eigen handschoenen aanschaffen. Materiaal aankopen doe je na de training. Leden die langer dan 2 maanden lid zijn, kunnen geen handschoenen meer lenen van de club, je dient dan in het bezit te zijn van eigen bokshandschoenen.

Blessure
De sporters zijn verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de trainers als zij met deze problemen deelnemen aan sportieve activiteiten in NABA Boxing Nijmegen verband.

Als je dus een blessure hebt of eerder de training wilt verlaten meld je dat voor de training bij de trainer.