Inschrijven

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden als lid. Je kunt het formulier ook downloaden en meenemen naar de training.

Contributie en betalingswijze

Dit geschiedt per automatische incasso naar Rabobank 1378.96.611. Bij het invullen van onderstaand formulier machtig je NABA tot automatisch incasso van de verschuldigde eenmalige bedragen voor de NABA aangeboden diensten.

Inschrijfgeld: € 15,- eenmalig

Leeftijd tot 16 jaar: € 52,50 per kwartaal
Leeftijd 16 jaar en ouder: € 82,50 per kwartaal

Deze contributie geeft recht om 4x per week te trainen.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfgeld van € 25,-. Je ontvangt dan ook een gebitsbeschermer, een bidon, t-shirt en een springtouw. Dit bedrag dient contant te voeldoen bij inlevering van het inschrijfformulier. Bij opnieuw inschrijven bedraagt het inschrijfgeld € 15,- zonder materiaal.

Opzeggen

Opzegging van dit lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de penningmeester of het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Materiaalgebruik

De benodigde boksmaterialen kunnen de eerste twee maanden per training bij NABA in bruikleen worden genomen. Na afloop van dit termijn dient ieder lid in bezit te zijn van door de trainers goedgekeurde bokshandschoenen. Materialen kunnen op de club worden aangeschaft.

Stichting leergeld

leergeld - logo stichting leer geldInschrijven bij NABA kan ook via stichting leergeld. Lees daarvoor de spelregels en werkwijze van stichting leergeld.