Huisregels / Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: februari 2016.

Inschrijving

Inschrijving is uitsluitend mogelijk door middel van het inschrijfformulier voor lidmaatschap en deelname aan trainingen.
Met inschrijving is men bekend met en gaat akkoord met het intern huishoudelijk reglement van NABA.

Inschrijfgeld

Bij aanmelding als nieuw lid is € 25,00  inschrijfgeld verschuldigd. Je ontvangt bij inschrijving een gebitsbeschermer, bidon en een springtouw. Bij elke nieuwe aanmelding is inschrijfgeld verschuldigd. Een abonnement is persoonsgebonden. Bij herinschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 15,00 en je krijgt dan geen materialen.

Abonnementsgeld

Het abonnementsgeld is men verschuldigd maandelijks bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. Leden, die in gebreke blijven zullen éénmaal herinnerd worden. Als het niet mogelijk geld af te schrijven ben je € 2,50 administratiekosten verschuldigd. Het niet tijdig dan wel onvolledig betalen van de contributie (of oninbaar zijn) wordt aangemerkt als wanbetaling. Dit kan uiteindelijk leiden tot een royement. Bij aanmelding voor de laatste week van de maand, is een lid verplicht deze hele maand te voldoen. Incasso’s worden de 1e week van maand geïncasseerd, maar door omstandigheden kan daar vanaf worden geweken.

Verhindering

Alleen bij langdurige verhindering kan in overleg met de secretaris het abonnement tijdelijk stop gezet worden. Het is niet mogelijk dat NABA achteraf terugbetaling verschuldigd is voor niet gevolgde trainingen.

Oopzegging

Indien het abonnement opgezegd wordt, dient dit uitsluitend schriftelijk (of per E-mail) te worden meegedeeld aan de secretaris, minimaal één kalendermaand voorafgaande aan de beëindiging van het abonnement.

Schoeisel

In de trainingszaal is uitsluitend niet buiten gedragen schoeisel toegestaan. Tip van de trainer liever geen hardloopschoenen, gebruik zaalschoenen is beter voor je voeten.

Goederen van waarde

NABA raadt aan om deze zo weinig mogelijk mee te nemen.
NABA aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of vermiste eigendommen.

Letsel en/of schade

NABA zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade tijdens het verblijf in de trainings- en kleedruimte van NABA. Mocht, in rechte enige aansprakelijkheid van NABA worden vastgesteld dan is de aansprakelijkheid van NABA in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke zij ter zake van assuradeuren ontvangt.

Drugs, alcohol, doping

Tijdens trainingen, wedstrijden of ander sportieve activiteiten in NABA verband is het gebruik van drugs, alcohol, doping en/of andere stimulerende middelen verboden.

Gedragsregel sporter

De NABA onderschrijft de erecode vechtsport van de KNKF (zie www.knkf.nl) en verwacht dit ook van haar leden, ook buiten de verenigingsactiviteiten.

  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
  • Vechten gebeurt alleen in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen gebruikt worden ter verdediging van jezelf of anderen.
  • Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
  • Er is respect voor onze (sparring) partner (en zijn/haar niveau).

Intern huishoudelijk reglement

Bij deelname aan de bij NABA gegeven trainingen, verplicht een ieder zich te houden aan het intern huishoudelijk reglement.
Bij schending van dit reglement behoudt NABA zich het recht voor de toegang te weigeren aan de overtreders/sters zonder dat NABA vergoeding of terugbetaling van abonnementgeld verschuldigd is.

Mobiele telefoons

Deze moeten tijdens de training uit.

Hygiëne/sieraden

De leden van de NABA dienen zorg te dragen voor een goede persoonlijke hygiëne.
Het is niet toegestaan om met sieraden om te trainen, denk vooral aan de oorbellen, ringen en piercings.

Deelname aan training

Je hebt dan nodig: windsels – bitje – springtouw. Als je in het bezit bent van eigen handschoenen dienen deze van een degelijke kwaliteit te zijn en voor sparren minimaal 14 ons. Touwtje, bitje en handschoenen, zijn verplicht.

Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen is verboden. Dit geldt zowel voor slecht onderhouden en/of onveilige materialen van de organisatie als de leden.

Kleedkamer

Deze is tijdens de training verboden terrein voor iedereen. Als je wilt drinken neem dan een drinkfles mee naar de zaal. Neem al je boksattributen mee naar de zaal.

Leeftijdsgrens

De NABA heeft een minimale leeftijdsgrens ingevoerd van 10 jaar.

Materialen verkrijgbaar op de club

Bokshandschoenen 14 ons  €50, zakhandschoenen € 35, windsels €8, springtouw  €8, bitje €3. Bokshandschoenen kun je gebruiken van de club maar na 1 maand moet je eigen handschoenen aanschaffen. Materiaalaankopen na de training. Leden die langer dan 2 maanden lid zijn, kunnen geen handschoenen meer lenen van de club, je dient in het bezit te zijn van eigen bokshandschoenen.

Blessure

De sporters zijn verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de trainers als zij met deze problemen deelnemen aan sportieve activiteiten in NABA verband.
Als je dus een blessure hebt of eerder de training wilt verlaten meld je dat voor de training bij de trainer.